ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

esEnergetický štítek je označení elektrických spotřebičů a nově také budov, který označuje energetickou náročnost. Jedná se o spotřebu elektrické energie, vody, objem vyprodukovaných emisí, hlučnosti apod. Domácí spotřebiče je v Evropské unii povinné energetickými štítky označovat od roku 2001. U budov institut energetického štítku zanikl s novelou zákona o hospodaření energií, která vstoupila v platnost 1.1.2013. Jednalo se o tzv. Energetický štítek obálky budovy. Nové budovy (a budovy stávající v různých případech) označuje tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy (v médiích mylně uváděný jako "energetický štítek"). Postupně jej budou muset mít téměř všechny budovy, a to do roku 2019

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

PENB nebo také Energetický štítek určuje, jak je na tom daná nemovitost se spotřebou energie, tedy jaké budou náklady na její provoz a tím má chránit spotřebitele. Ceny energií stále rostou a energetický štítek má údajně sloužit jako ochrana spotřebitele před nákupem energeticky náročné stavby.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy vznikla na základě novely zákona o hospodaření s energií. Údajným cílem těchto opatření je významně snížit spotřebu energií na provoz budov.

Povinnost vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy platí pro novostavby a rovněž na větší změny dokončených budov. Dále platí povinnosti pro veřejné budovy. Nově také platí pro vlastníky a společenství vlastníků pro užívané bytové a administrativní budovy do roku 2015-2019 (podle vztažné plochy). Průkaz je také potřeba při prodeji nebo pronájmu.

Nový Průkaz energetické náročnosti budov obsahuje nově informace nejen o dodané energii do budovy, ale také o neobnovitelné primární energii, která vyjadřuje vliv provozu budovy na životní prostředí. Součástí průkazu jsou i doporučující informace o možných opatřeních, která by pomohla snížit energetickou náročnost budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, avšak při větší změně budovy je třeba jej aktulizovat.

Doklady potřebné k získání energetického štítku budov

  • Projektové podklady - pozornost je zaměřena zejména na vlastnosti obálky budovy.
  • Provozní režim budovy - projeví se v počtu hodnocených takzvaných zón ve výpočetním modelu.
  • Zprávu o úrovni vybavení technickým zařízením budovy (TZB) a stavu tohoto zařízení.
  • Situace s orientací ke světovým stranám.
  • Technická zpráva souhrnná - případně technické části.
  • Půdorysy jednotlivých podlaží s označením místností.
  • Pohledy na objekt ze všech stran.
  • Minimálně jeden řez objektem.

Zdroj: http://www.wikipedia.org/

Realitní kancelář ORKA Vám nabízí:

  • Zajištění vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy za velice příznivou cenu