OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

Ocenění nemovitosti je nutné vyhotovit v různých životních situacích. Nejčastěji při převodu nemovitosti kupní nebo darovací smlouvou, dále při dědickém řízení. Dalšími případy jsou vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů (SJM). Podle odlišného druhu situace se odlišují i jednotlivé posudky, jejich rozsah a metodika zpracování. Ocenění pro účely dědického řízení se používá pro potřeby notáře. Tržní odhad nemovitosti poukazuje na stávající hodnotu nemovitosti na trhu, nepracuje tedy s zákonem danými tabulkami, ale objektivně přistupuje k problematice. Zpracovává se zpravidla pro potřeby banky či stavební spořitelny při vyřizování hypotéky či úvěru. Znalecký posudek je nutný zejména pro potřeby finančního úřadu při převodu nemovitosti, jedná se o stanovení tzv. administrativní ceny, které je přílohou přiznání k dani z převodu nemovitosti. Odborné vyjádření k tržní ceně je vhodné například při plánovaném prodeji či koupi nemovitosti pro získání lepší představy o nabízené či požadované ceně.

Zajistíme oceňování nemovitostí, odhady a posudky na tržní ocenění nemovitostí.

Zpracování ocenění a tržní odhady všech typů nemovitostí od bytů, rodinných domů, obytných domů, garáží, rekreačních objektů, zahrad, zemědělských pozemků, až po komerční stavby atd.
  • posudek tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení
  • úřední (administrativní) oceňování nemovitostí dle platné legislativy
  • ocenění nemovitosti jako podklad pro banku nebo stavební spořitelnu při čerpání hypotéky nebo jejím refinancování
  • zpracování nezávislého posudku na odhad tržní ceny před prodejem Vaší nemovitosti
  • zpracování odborného vyjádření ke kupní ceně nemovitosti, kterou se chystáte koupit
  • vyhotovení přiznání k dani z převodu nemovitostí
  • vyhotovení přiznání k dani z nemovitostí